A A+ A++
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepelnosprawnoscia Intelektualna - Kolo w Stargardzie Strona startowa Strona startowa Aktualności Formy Działalności Galeria Kontakt
Przekaz darowizne lub 1% podatku dla PSONI Kolo w Stargardzie


Serdecznie witamy na internetowych stronach Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną - Koło w Stargardzie, którego terenem działania jest Miasto Stargard i Powiat Stargardzki.

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Stargardzie działa od 16 marca 1992 roku na terenie Stargardu. Jest ono organizacją pozarządową, niedochodową i samopomocową. Reprezentuje interesy, wypowiada się i działa na rzecz i w imieniu osób z niepełnosprawnością intelektualną w Polsce, ich rodzin i opiekunów prawnych.


MISJA i cele Stowarzyszenia
 • działanie na rzecz wyrównania szans osób niepełnosprawnością intelektualną,
 • przestrzeganie wobec nich praw człowieka,
 • zaspokajanie potrzeb osób z niepełnosprawnościami w zakresie leczenia, w tym rehabilitacji, edukacji, szkolenia zawodowego, pracy, mieszkalnictwa wspomaganego, opieki, udziału w kulturze i rekreacji oraz w integracji z otwartym środowiskiem,
 • wspieranie ich rodzin i opiekunów,
 • tworzenia osobom z niepełnosprawnością intelektualną warunków umożliwiających decydowanie o swoich prawach zarówno w rodzinie jak i placówkach,
 • ułatwienie uzyskania i utrzymania odpowiedniego zatrudnienia, adekwatnego do możliwości osób niepełnosprawnych,
 • prowadzenie form indywidualnego wsparcia w niezależnym i samodzielnym życiu - mieszkalnictwa wspomaganego, szkolenia zawodowego i przygotowania do pracy, zatrudnienia chronionego i wspomaganego na otwartym rynku pracy,
 • udzielania wsparcia osobom z niepełnosprawnością intelektualną między innymi poprzez doradztwo, szkolenie, asystowanie i opiekę prawną a także występowanie w interesie indywidualnych osób z niepełnosprawnością intelektualną,
 • wdrażanie do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym,
 • zapewnienie podopiecznym miejsca w społeczeństwie.

Placówki Koła PSONI w Stargardzie:
 1. Warsztat Terapii Zajęciowej
 2. Środowiskowy Dom Samopomocy
 3. Zakład Aktywności Zawodowej „Centralna Kuchnia”
 4. Mieszkalnictwo wspomagane


Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną
Koło w Stargardzie

KRS: 0000010531   REGON: 810862803
NIP: 854 129 55 83
PSOUU logo ul. Generała Władysława Sikorskiego 16
73-110 Stargard
tel./fax: 48 91 - 577 60 58
e-mail: zk.stargard@psoni.org.pl

Rachunek bankowy dla darowizn i przekazów 1%:
25 1240 3901 1111 0000 4218 9646