A A+ A++
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepelnosprawnoscia Intelektualna - Kolo w Stargardzie Strona startowa Strona startowa Aktualności Formy Działalności Galeria Kontakt
Przekaz darowizne lub 1% podatku dla PSONI Kolo w Stargardzie
Archiwum 2009
Archiwum aktualności:
rok 2016
rok 2015
rok 2014
rok 2013
rok 2012
rok 2011
rok 2010
OPIS PROJEKTU

(1.12.2009 r.)

ZAPROSZENIE

Zarząd Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Stargardzie Szczecińskim jako realizator projektu zaprasza:

Szanowną/nego Panią/Pana

do udziału w konferencji:

"Rozwój usług społecznych na rzecz osób niepełnosprawnych"

Konferencja odbędzie się w dniu 08 grudnia 2009r. o godz. 10:00 w sali "Mała Scena" Stargardzkiego Centrum Kultury przy ul. Piłsudskiego 105.
Udział w konferencji jest bezpłatny.
Uczestnikom zapewniamy wyżywienie oraz materiały szkoleniowe.

Prosimy o potwierdzenie udziału w konferencji oraz przesłanie imiennej listy osób do dnia 03 grudnia 2009 r.


(30.11.2009 r.)

OGŁOSZENIE

W związku z realizacją projektu "Rozwój usług społecznych na rzecz osób niepełnosprawnych" Zarząd Koła Polskiego Stowarzyszenia ogłasza konkurs ofert na kompleksową organizację szkolenia dwudniowego dla 15 osób, pracowników ZAZ.

Temat szkolenia:
Wzmacnianie kompetencji zawodowych i społecznych osób niepełnosprawnych intelektualnie.

Szczegóły ogłoszenia


(4.11.2009 r.)

OGŁOSZENIE

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Stargardzie Szczecińskim szuka wykonawcy usług w zakresie opracowania graficznego, składu i wydrukowania materiałów konferencyjnych.

Zobacz szczegóły


(19.10.2009 r.)

PRZETARG NIEOGRANICZONY

Zarząd Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz z Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Stargardzie Szczecińskim ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę pieców konwekcyjno-parowych dla Zakładu Aktywności Zawodowej "Centralna Kuchnia" placówki Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Stargardzie Szczecińskim.

Do pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.


(16.10.2009 r.)

Zarząd Koła PSOUU w Stargardzie Szczecińskim informuje,że przetarg nieograniczony na dostawę pieców konwekcyjno-parowych dla Zakładu Aktywności Zawodowej "Centralna Kuchnia" placówki Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Stargardzie Szczecińskim został unieważniony.
Przyczyna unieważnienia: odrzucono wszystkie oferty ponieważ nie spełniały wymogów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.


(2.10.2009 r.)

PRZETARG NIEOGRANICZONY

Uwaga!
Dotyczy przetargu nieograniczonego na dostawę dwóch pieców konwekcyjno - parowych dla Zakładu Aktywności Zawodowej "Centralna Kuchnia" placówki Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Stargardzie Szczecińskim.

W związku z zapytaniami dotyczącymi SIWZ prostujemy jej zapisy.
Błędy w SIWZ:
W załączniku nr 1 - we wzorze oferty przetargowej błędnie wpisano przedmiot oferty. W załączniku nr 2 - w opisie oferowanego przedmiotu zamówienia złe parametry dotyczące wymiarów pieca oraz sposobu wytwarzania pary.

Do pobrania:
uzupełniona Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

30.09.2009 r.

Zarząd Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Stargardzie Szczecińskim ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę dwóch pieców konwekcyjno - parowych dla Zakładu Aktywności Zawodowej "Centralna Kuchnia" placówki Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Stargardzie Szczecińskim.

Do pobrania:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (wersja nieaktualna).


(25.08.2009 r.)

SZKOLENIA - Międzywodzie
we wrześniu i październiku 2009 roku

Zapraszamy na szkolenia organizowane w ramach projektu "Wsparcie instytucji działających na rzecz osób niepełnosprawnych" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Międzywodzie 2009, których realizacją zajmuje się Stowarzyszenie "Aktywność bez barier".


(13.08.2009 r.)

OGŁOSZENIE - KONKURS

Temat:
Badanie sprawozdania finansowego za 2009 r.

Termin:
do 10 października 2009 roku

Zarząd Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Stargardzie Szczecińskim ogłasza konkurs na wyłonienie podmiotu do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za 2009 r.

Oferty należy składać do Zarządu Koła PSOUU przy ul. Sikorskiego 16 w Stargardzie Szczecińskim do dnia 31 października 2009 r.
Przy wyborze podmiotu będą brane pod uwagę doświadczenia zawodowe w zakresie badań sprawozdań w organizacjach pozarządowych będących organizacjami pożytku publicznego i prowadzących działalność gospodarczą w ramach zakładów aktywności zawodowej.

W przypadku wyrażenia chęci przedstawienia swojej oferty na badanie sprawozdania finansowego niezbędne informacje do sporządzenia oferty proszę pobrać ze strony internetowej, na której ogłaszane są sprawozdania finansowe organizacji pożytku publicznego tj. www.pozytek.gov.pl lub http://bopp.pozytek.gov.pl/szukaj.do


(7.05.2009 r.)

S Z K O L E N I E

Temat:
"Zatrudnienie wspierane"

Termin:
22-24 maja 2009 roku
29-31 maja 2009 roku


Wszystkie zajęcia będą prowadzone w formie wykładowej oraz warsztatowej (w sumie 16 godzin zajęć)w Ośrodku Szkoleniowo - Rehabilitacyjno -Wypoczynkowym "Grażyna" ul. Zwycięstwa 2 w Międzywodziu.
Uczestnikom szkolenia zostanie zapewniony dojazd z miejsca zamieszkania do miejsca szkolenia i z powrotem lub zwrot kosztów przejazdu środkami komunikacji.

Do pobrania:
Karta zgłoszenia na szkolenie (World)
Karta zgłoszenia na szkolenie (PDF)

(7.01.2009 r.)

KONKURS OFERT

W związku z realizacją projektu "Rozwój usług społecznych na rzecz osób niepełnosprawnych" Zarząd Koła Polskiego Stowarzyszenia ogłasza konkurs ofert na:

A.
 • Zapewnienie noclegu i wyżywienia dla 20 niepełnosprawnych beneficjentów projektu podczas organizowanych 4 trzydniowych szkoleń i 2 opiekunów wraz z poczęstunkiem podczas trwania zajęć(kawa, herbata, 1l wody mineralnej/osobę na dzień, ciasteczka)
 • Wynajem sali w celu przeprowadzenia zajęć, zapewnienie sprzętu multimedialnego(komputer przenośny, projektor, ekran) wraz z obsługa techniczną.
 • Terminy szkoleń:
  • 06.02 - 08.02.2009 r.,
  • 13.02 - 15.02.2009 r.,
  • 27.02 - 01.03.2009 r.,
  • 13.03 - 15.03.2009 r.
 • Przyjazd ok. godz. 15:00 piątek. Wyjazd po obiedzie w niedzielę.

Składane oferty powinny uwzględniać potrzeby osób z niepełnosprawnością intelektualną.
Termin składania ofert: 14 stycznia 2009 r.
Stargard Szczeciński, ul. Sikorskiego 16, pokój administracji, siedziba Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym.B.

Kompleksowe zorganizowanie 4 trzydniowych szkoleń dla pracowników instytucji działających na rzecz osób niepełnosprawnych z terenu Województwa Zachodniopomorskiego.
Rekrutacja uczestników zostanie przeprowadzona przez Zleceniodawcę i dostarczona Wykonawcy.

Zakres usług:
 • Nocleg i wyżywienie dla 20 uczestników każdego szkolenia.
 • Zapewnienie sali wykładowej z wyposażeniem multimedialnym.
 • Ubezpieczenie uczestników szkolenia.
 • Zapewnienie trenerów prowadzących szkolenie(posiadających odpowiednie kwalifikacje, wiedzę oraz doświadczenie w pracy z dorosłymi osobami niepełnosprawnymi).
 • Zaproponowanie programu szkolenia z podaniem tematów zajęć oraz harmonogram godzinowy szkoleń.
 • Zapewnienie materiałów szkoleniowych.
 • Zapewnienie poczęstunku podczas zajęć(kawa i herbata bez ograniczeń, woda mineralna 1l. osoba/dzień, ciasteczka).
 • Zorganizowanie uroczystej kolacji dla uczestników szkolenia.
 • Zaproponowanie opcji rozwiązania kosztów dojazdu na szkolenie.
 • Przygotowanie dokumentów ewaluacyjnych i przeprowadzenie ewaluacji.
 • Wydanie zaświadczeń po zakończonym szkoleniu.
 • Terminy szkoleń:
  • 22.05 - 24.05.2009 r.,
  • 05.06 - 07.06.2009 r.,
  • 18.09 - 20.09.2009 r.,
  • 25.09 - 27.09.2009 r.
  • przyjazd piątek godz. 12:00-14:00. Wyjazd niedziela po godz. 14:00.

Zaproponowana łączna cena za szkolenie powinna obejmować zrealizowanie czynności wymienionych w pkt.1 - 11.

Ponadto oferent powinien przedstawić następujące dokumenty:
 • Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS(jeżeli dotyczy).
 • Zaświadczenie o niezaleganiu ze zobowiązaniami wobec ZUS i Urzędu Skarbowego.
 • Oświadczenie o niekaralności członków Zarządu podmiotu lub właściciela za przestępstwa umyślne.
 • Zaświadczenie o wpisie do ewidencji instytucji szkoleniowych.

Po zakończeniu weryfikacji i wyboru ofert zamawiający zastrzega możliwość dalszych indywidualnych negocjacji związanych z zamówieniem.

Termin składania ofert: 14 stycznia 2009 r.
Stargard Szczeciński, ul. Sikorskiego 16,pokój administracji, siedziba Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym.


KONKURS OFERT - w wersji do druku(20.12.2008 r.)
Zakończono rekrutację wykonawców projektu:
"Rozwój usług na rzecz osób niepełnosprawnych"
co do Zadania 4
- doradztwo z zakresu BHP (wpłynęła jedna oferta)
- psychiatra (nie wpłynęła żadna oferta)


Zakończono dodatkową rekrutację wykonawców projektu:
"Usługi rehabilitacji społecznej"
Zadanie 2
- poszukiwana była jedna osoba -
(wpłynęła jedna oferta)


(16.12.2008r):
zakończnie rekrutacji wykonawców projektu
- psychiatra -
nastąpi w dniu 19 grudnia 2008 r. o godz. 15:00
"Rozwój usług na rzecz osób niepełnosprawnych"
co do Zadania 4

(8.12.2008 r.):
Ogłaszamy dodatkowy nabor
rekrutacja wykonawców projektu
- tylko jedna osoba -
"Usługi rehabilitacji społecznej"
Zadanie 2

miała miejsce:
Konferencja organizowana
w ramach realizacji projektu
(20 listopada 2008 roku)

PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW POLSKIEGO STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ KOŁO W STARGARDZIE W DNIU 18.05.2023R.


Zaproszenie do składania ofert
Zaproszenie do składania ofert
Program wyrównywania różnic między regionami III- obszar F
Konkurs na wyłonienie podmiotu
Zapytanie ofertowe
Bilans i sprawozdanie za 2021r.


Konkurs 1/2021, pn.: Sięgamy po sukces


Program wyrównywania
różnic między regionami
III - obszar F


Konkurs: 1/2018 pn. „Szansa-Rozwój-Niezależność”

Międzynarodowy Dzień
Osób Niepełnosprawnych


KONKURS
badanie sprawozdania
finansowego za 2021


Ostatnie pożegnanie
Pana Henryka Puchały


W drodze do integracji
i pracy

harmonogram szkoleń - sierpień 2021


Sprawozdanie finansowe
za rok 2020


Mieszkalnictwo wspomagane
szansą osób niepełnosprawnych intelektualnie na rozwój i niezależność


Bezpieczne WTZ
i rehabilitacja społeczno-zawodowa
osób z niepełnosprawnościami


Konkurs
badanie sprawozdania finansowego


P R O J E K T
Nowy dział ZAZ-u w Stargardzie
Utrzymanie czystości terenów miejskich


Zapytanie ofertowe
Wymiana nawierzchni zewnętrznego ciągu komunikacyjnego na terenie Środowiskowego Domu Samopomocy
w Stargardzie


Komunikat

P R O J E K T
Nowe umiejętności
nowe możliwości
OPIS PROJEKTU:

Zadanie 2
Usługi rehabilitacji społecznej


Zadanie 3
Usługi szkoleniowe przygotowujące do wejsścia na rynek pracy


Zadanie 4
Usługi doradcze dla osób niepełnosprawnych


Zadanie 5
Szkolenia zwiększające umiejetności społeczne osób niepełnosprawnych


Zadanie 6
Szkolenia zwiększające umiejetności zawodowe osób niepełnosprawnych


Zadanie 7
Doradztwo zawodowe dla pracujących osób niepełnosprawnych


Zadanie 8
Wsparcie zdrowotne osób niepełnosprawnych
STATUT
Koła PSONI w Stargardzie
PSOUU logo


Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną
Koło w Stargardzie

KRS: 0000010531   REGON: 810862803
NIP: 854 129 55 83
PSOUU logo ul. Generała Władysława Sikorskiego 16
73-110 Stargard
tel./fax: 48 91 - 577 60 58
e-mail: zk.stargard@psoni.org.pl

Rachunek bankowy dla darowizn i przekazów 1%:
25 1240 3901 1111 0000 4218 9646