A A+ A++
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepelnosprawnoscia Intelektualna - Kolo w Stargardzie Strona startowa Strona startowa Aktualności Formy Działalności Galeria Kontakt
Przekaz darowizne lub 1% podatku dla PSONI Kolo w Stargardzie
Archiwum 2010
Archiwum aktualności:
rok 2016
rok 2015
rok 2014
rok 2013
rok 2012
rok 2011
rok 2009
OPIS PROJEKTU

(21.12.2010 r.)

INFORMACJA O WYNIKACH

W dniu 20.12.2010 r. do PSOUU Koło Stargard Szczeciński wpłynło 7. ofert w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze podmiotów do realizacji usługi: "Zapewnienie noclegu i wyżywienia na szkolenia dla osób niepełnosprawnych".

Oferty składano w ramach projektu Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy wspófinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wszystkie oferty wpłynęy w terminie.

Najkorzystniejszą ofertę (Oferta nr 5) złożyła firma:
P.P.H "Ozi" s.j. Salitra&Salitra
ul. Wł. Jagiełły 9a, 70-260 Szczecin

Kwota: 6 850,00 zł za szkolenie.


(10.12.2010 r.)

OGŁOSZENIE

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Stargardzie Szczecińskim poszukuje wykonawców usług w ramach projektu "Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy" wspłfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Opis zadania do realizacji:

Udostępnienie sali szkoleniowej i zapewnienie noclegu i wyżywienia na 900 osobo dni w związku z organizacją szkoleń dla osób niepełnosprawnych intelektualnie w ramach projektu Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy.

Szczegóły ogłoszenia ...


(29.11.2010 r.)

INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU NA
DORADCĘ ZAWODOWEGO I PSYCHOLOGA

W dniu 26.11.2010 r. do PSOUU Koło Stargard Szczeciński wpłynęły 2 oferty w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze osób/podmiotów do realizacji usług psychologa. Wszystkie oferty wpłynęy w terminie i spełniały kryteria formalne.
Najkorzystniejsza oferta została złożona przez:

Niepubliczny Ośrodek Pomocy Psychologioczno-Pedagogicznej,
ul. Szczecińska 34/1, 73-110 Stargard Szczeciński


Cena brutto: 123,00 zł.

W dniu 26.11.2010 r. do PSOUU Ko?o Stargard Szczeciński wpłynły 3 oferty w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze osób/podmiotów do realizacji usług doradcy zawodowego. Wszystkie oferty wpłynły w terminie i spełniały kryteria formalne.
Najkorzystniejsza oferta została złożona przez:

Przemysław Momot,
ul. Limanowskiego 56/1, 73-110 Stargard Szczeciński


Cena brutto: 120,00 zł.


(16.11.2010 r.)

OGŁOSZENIE

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Stargardzie Szczecińskim poszukuje wykonawców usług w zakresie doradztwa zawodowego w ramach projektu

"Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy"

wspłfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Opis zadania do realizacji:
Przygotowanie i prowadzenie 300 godzin usług doradztwa zawodowego dla 121 osób niepełnosprawnych uczestników projektu "Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy".

Termin składania ofert:
Oferty muszą zostać złożone w siedzibie Zakładu Aktywności Zawodowej "Centralna Kuchnia" przy ul. Broniewskiego 2, 73-110 Stargard Szczeciński do dnia 26 listopada 2010 r. do godziny 14:00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Ogłoszenie doradztwo zawodowe Centrum".

PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA


(16.11.2010 r.)

OGŁOSZENIE

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Stargardzie Szczecińskim poszukuje wykonawców usług w zakresie usług psychologicznych w ramach projektu

"Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy"

wspófinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Opis zadania do realizacji:
Przygotowanie i prowadzenie 100 godzin usług psychologicznych dla 121 osób niepełnosprawnych uczestników projektu "Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy".

Termin składania ofert:
Oferty muszą zostać złożone w siedzibie Zakładu Aktywności Zawodowej "Centralna Kuchnia" przy ul. Broniewskiego 2, 73-110 Stargard Szczeciński do dnia 26 listopada 2010 r. do godziny 14:00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Ogłoszenie psycholog Centrum".

PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA


(20.09.2010 r.)

OGŁOSZENIE - KONKURS

Temat:
Badanie sprawozdania finansowego za 2010 r.

Termin:
do 15 listopada 2010 roku

Zarząd Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Stargardzie Szczecińskim ogłasza konkurs na wyłonienie podmiotu do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za 2010 r.

Oferty należy składać do Zarządu Koła PSOUU przy ul. Sikorskiego 16 w Stargardzie Szczecińskim do dnia 15 listopada 2010 r.
Przy wyborze podmiotu będą brane pod uwagę doświadczenia zawodowe w zakresie badań sprawozdań w organizacjach pozarządowych będących organizacjami pożytku publicznego i prowadzących działalność gospodarczą w ramach zakładów aktywności zawodowej.

W przypadku wyrażenia chęci przedstawienia swojej oferty na badanie sprawozdania finansowego niezbędne informacje do sporządzenia oferty proszę pobrać ze strony internetowej, na której ogłaszane są sprawozdania finansowe organizacji pożytku publicznego tj. www.pozytek.gov.pl lub http://bopp.pozytek.gov.pl/szukaj.do


(06.09.2010 r.)

INFORMACJA

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Stargardzie Szczecińskim informuje, że wyniku konkursu na wykonawców usług w zakresie doradztwa zawodowego w ramach projektu, ogłoszonego 20 sierpnia 2010 r. wybrano ofertę Przemysława Momota.
Była to najkorzystniejsza oferta według przyjętych kryteriów.


(20.08.2010 r.)

OGŁOSZENIE

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Stargardzie Szczecińskim poszukuje wykonawców usług w zakresie doradztwa zawodowego w ramach projektu

"Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy"

wspófinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Opis zadania do realizacji:
Usługa obejmuje przygotowanie 120 indywidualnych planów działania dla uczestników projektu "Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy".

Termin składania ofert - 1 września 2010 r., godz. 16:00

PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA
PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW POLSKIEGO STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ KOŁO W STARGARDZIE W DNIU 18.05.2023R.


Zaproszenie do składania ofert
Zaproszenie do składania ofert
Program wyrównywania różnic między regionami III- obszar F
Konkurs na wyłonienie podmiotu
Zapytanie ofertowe
Bilans i sprawozdanie za 2021r.


Konkurs 1/2021, pn.: Sięgamy po sukces


Program wyrównywania
różnic między regionami
III - obszar F


Konkurs: 1/2018 pn. „Szansa-Rozwój-Niezależność”

Międzynarodowy Dzień
Osób Niepełnosprawnych


KONKURS
badanie sprawozdania
finansowego za 2021


Ostatnie pożegnanie
Pana Henryka Puchały


W drodze do integracji
i pracy

harmonogram szkoleń - sierpień 2021


Sprawozdanie finansowe
za rok 2020


Mieszkalnictwo wspomagane
szansą osób niepełnosprawnych intelektualnie na rozwój i niezależność


Bezpieczne WTZ
i rehabilitacja społeczno-zawodowa
osób z niepełnosprawnościami


Konkurs
badanie sprawozdania finansowego


P R O J E K T
Nowy dział ZAZ-u w Stargardzie
Utrzymanie czystości terenów miejskich


Zapytanie ofertowe
Wymiana nawierzchni zewnętrznego ciągu komunikacyjnego na terenie Środowiskowego Domu Samopomocy
w Stargardzie


Komunikat

P R O J E K T
Nowe umiejętności
nowe możliwości
OPIS PROJEKTU:

Zadanie 2
Usługi rehabilitacji społecznej


Zadanie 3
Usługi szkoleniowe przygotowujące do wejsścia na rynek pracy


Zadanie 4
Usługi doradcze dla osób niepełnosprawnych


Zadanie 5
Szkolenia zwiększające umiejetności społeczne osób niepełnosprawnych


Zadanie 6
Szkolenia zwiększające umiejetności zawodowe osób niepełnosprawnych


Zadanie 7
Doradztwo zawodowe dla pracujących osób niepełnosprawnych


Zadanie 8
Wsparcie zdrowotne osób niepełnosprawnych
STATUT
Koła PSONI w Stargardzie
PSOUU logo


Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną
Koło w Stargardzie

KRS: 0000010531   REGON: 810862803
NIP: 854 129 55 83
PSOUU logo ul. Generała Władysława Sikorskiego 16
73-110 Stargard
tel./fax: 48 91 - 577 60 58
e-mail: zk.stargard@psoni.org.pl

Rachunek bankowy dla darowizn i przekazów 1%:
25 1240 3901 1111 0000 4218 9646