A A+ A++
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepelnosprawnoscia Intelektualna - Kolo w Stargardzie Strona startowa Strona startowa Aktualności Formy Działalności Galeria Kontakt
Przekaz darowizne lub 1% podatku dla PSONI Kolo w Stargardzie
Archiwum 2012
Archiwum aktualności:
rok 2016
rok 2015
rok 2014
rok 2013
rok 2011
rok 2010
rok 2009
OPIS PROJEKTU

(12.10.2012 r.)
KONKURS
Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za 2012 rok

Zarząd Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Stargardzie Szczecińskim ogłasza konkurs na wyłonienie podmiotu do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za 2012 rok. Oferty należy składać do Zarządu Koła PSOUU przy ul. Sikorskiego 16 w Stargardzie Szczecińskim do dnia 15 listopada 2012 roku. Przy wyborze podmiotu będą brane pod uwagę doświadczenia zawodowe w zakresie badań sprawozdań w organizacjach pozarządowych będących organizacjami pożytku publicznego i prowadzących działalność gospodarczą w ramach zakładów aktywności zawodowej.

W przypadku wyrażenia chęci przedstawienia swojej oferty na badanie sprawozdania finansowego niezbędne informacje do sporządzenia oferty proszę pobrać ze strony internetowej, na której ogłaszane są sprawozdania finansowe organizacji pożytku publicznego tj. www.pozytek.gov.pl lub http://bopp.pozytek.gov.pl/szukaj.do


(12.07.2012 r.)
Sprawozdania za rok 2011

Poniżej sprawozdania finansowe (pliki PDF) z działalności Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Stargardzie Szczecińskim za rok 2011.

Wprowadzenie
Sprawozdanie z OPP
Bilans
Informacja dodatkowa
Rachunek zysków i stratPolskie Stowarzyszenie na rzecz Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną
Koło w Stargardzie

KRS: 0000010531   REGON: 810862803
NIP: 854 129 55 83
PSOUU logo ul. Generała Władysława Sikorskiego 16
73-110 Stargard
tel./fax: 48 91 - 577 60 58
e-mail: zk.stargard@psoni.org.pl

Rachunek bankowy dla darowizn i przekazów 1%:
25 1240 3901 1111 0000 4218 9646