A A+ A++
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepelnosprawnoscia Intelektualna - Kolo w Stargardzie Strona startowa Strona startowa Aktualności Formy Działalności Galeria Kontakt
Przekaz darowizne lub 1% podatku dla PSONI Kolo w Stargardzie
Archiwum 2013
Archiwum aktualności:
rok 2016
rok 2015
rok 2014
rok 2012
rok 2011
rok 2010
rok 2009
OPIS PROJEKTU

(25.10.2013 r.)
Rozbudowa ZAZ

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Stargardzie Szczecińskim zaprasza do złożenia oferty na wykonanie rozbudowy istniejącego budynku Zakładu Aktywności Zawodowej "Centralna Kuchnia" o pomieszczenie gospodarcze wg załączonej dokumentacji. Podstawowe warunki, które powinna spełniać oferta:
  1. Termin wykonania : 14 dni od momentu podpisania umowy.
  2. W cenie oferty zawarte jest również zatrudnienie Kierownika budowy.
  3. Prace budowlane muszą być prowadzone z uwzględnieniem organizacji pracy i bez kolizji z bieżącą działalnością ZAZ "Centralna Kuchnia"(dostawy towaru, ruch samochodów będących na wyposażeniu zakładu itp.).
  4. Gwarancja na wykonane roboty 24 miesiące.
Składanie ofert:
Siedziba ZAZ "Centralna Kuchnia"
ul. Broniewskiego 2
73-110 Stargard Szczeciński

do 30 października 2013 r. godz.15:00
w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Rozbudowa ZAZ".

DOKUMENTACJA: Przemysław Momot
Kierownik ZAZ "Centralna Kuchania"(23.10.2013 r.)
Konkurs
badanie sprawozdania finansowego

Zarząd Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Stargardzie Szczecińskim ogłasza konkurs na wyłonienie podmiotu do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za 2013 rok. Oferty należy składać do Zarządu Koła PSOUU przy ul. Sikorskiego 16 w Stargardzie Szczecińskim do dnia 15 listopada 2013 roku.

Przy wyborze podmiotu będą brane pod uwagę doświadczenia zawodowe w zakresie badań sprawozdań w organizacjach pozarządowych będących organizacjami pożytku publicznego i prowadzących działalność gospodarczą w ramach zakładów aktywności zawodowej oraz koszty przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego.

W przypadku wyrażenia chęci przedstawienia swojej oferty na badanie sprawozdania finansowego niezbędne informacje do sporządzenia oferty prosimy pobrać ze strony internetowej, na której ogłaszane są sprawozdania finansoweo organizacji pożytku publicznego pod adresem: www.pozytek.gov.pl lub http://bopp.pozytek.gov.pl.(18.09.2013 r.)
Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych

Zarząd Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Stargardzie Szczecińskim ma przyjemność zaprosić na konferencję pt.:

KONWENCJA ONZ O PRAWACH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Termin:
30 września 2013 roku, w godz. 10:00-14:30

Miejsce:
Ośrodek Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych Stargard Szczec. ul. Broniewskiego 2c
(obok budynku Zakładu Aktywności Zawodowej "Centralna Kuchnia")

Termin nadsyłania zgłoszeń:
do dnia 25 września 2013 r.
  • fax nr 91 / 577 54 47
  • e-mail: zaz.ck@wp.pl.

PROGRAM KONFERENCJI
FORMULARZ ZGŁOSZENIA - w załączeniu
Z poważaniem
Przewodniczący Zarządu
Koła PSOUU w Stargardzie Szczec.
Kazimierz Nowicki(12.07.2013 r.)
Sprawozdania za rok 2012

Poniżej sprawozdania finansowe (pliki PDF) z działalności Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Stargardzie Szczecińskim za rok 2012.

Bilans 2012
Rachunek zysków i strat
Sprawozdanie merytoryczne 2012(15.05.2013 r.)
REGULAMIN OBRAD
Walnego Zebrania Sprawozdawczego
Członków Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób
z Upośledzeniem Umysłowym Koła w Stargardzie Szczecińskim
dnia 27 maja 2013 roku

Pobierz - Regulamin Obrad

PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW POLSKIEGO STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ KOŁO W STARGARDZIE W DNIU 18.05.2023R.


Zaproszenie do składania ofert
Zaproszenie do składania ofert
Program wyrównywania różnic między regionami III- obszar F
Konkurs na wyłonienie podmiotu
Zapytanie ofertowe
Bilans i sprawozdanie za 2021r.


Konkurs 1/2021, pn.: Sięgamy po sukces


Program wyrównywania
różnic między regionami
III - obszar F


Konkurs: 1/2018 pn. „Szansa-Rozwój-Niezależność”

Międzynarodowy Dzień
Osób Niepełnosprawnych


KONKURS
badanie sprawozdania
finansowego za 2021


Ostatnie pożegnanie
Pana Henryka Puchały


W drodze do integracji
i pracy

harmonogram szkoleń - sierpień 2021


Sprawozdanie finansowe
za rok 2020


Mieszkalnictwo wspomagane
szansą osób niepełnosprawnych intelektualnie na rozwój i niezależność


Bezpieczne WTZ
i rehabilitacja społeczno-zawodowa
osób z niepełnosprawnościami


Konkurs
badanie sprawozdania finansowego


P R O J E K T
Nowy dział ZAZ-u w Stargardzie
Utrzymanie czystości terenów miejskich


Zapytanie ofertowe
Wymiana nawierzchni zewnętrznego ciągu komunikacyjnego na terenie Środowiskowego Domu Samopomocy
w Stargardzie


Komunikat

P R O J E K T
Nowe umiejętności
nowe możliwości
OPIS PROJEKTU:

Zadanie 2
Usługi rehabilitacji społecznej


Zadanie 3
Usługi szkoleniowe przygotowujące do wejsścia na rynek pracy


Zadanie 4
Usługi doradcze dla osób niepełnosprawnych


Zadanie 5
Szkolenia zwiększające umiejetności społeczne osób niepełnosprawnych


Zadanie 6
Szkolenia zwiększające umiejetności zawodowe osób niepełnosprawnych


Zadanie 7
Doradztwo zawodowe dla pracujących osób niepełnosprawnych


Zadanie 8
Wsparcie zdrowotne osób niepełnosprawnych
STATUT
Koła PSONI w Stargardzie
PSOUU logo


Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną
Koło w Stargardzie

KRS: 0000010531   REGON: 810862803
NIP: 854 129 55 83
PSOUU logo ul. Generała Władysława Sikorskiego 16
73-110 Stargard
tel./fax: 48 91 - 577 60 58
e-mail: zk.stargard@psoni.org.pl

Rachunek bankowy dla darowizn i przekazów 1%:
25 1240 3901 1111 0000 4218 9646