A A+ A++
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepelnosprawnoscia Intelektualna - Kolo w Stargardzie Strona startowa Strona startowa Aktualności Formy Działalności Galeria Kontakt
Przekaz darowizne lub 1% podatku dla PSONI Kolo w Stargardzie
Archiwum 2014
Archiwum aktualności:
rok 2016
rok 2015
rok 2014
rok 2013
rok 2012
rok 2011
rok 2010
rok 2009
OPIS PROJEKTU

(17.10.2014 r.)
Badanie sprawozdania finansowego
Zarząd Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Stargardzie Szczecińskim ogłasza konkurs na wyłonienie podmiotu do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za 2014 r. z jednoczesnym przeprowadzeniem audytu projektu współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn.: "Prowadzenie ciągłej rehabilitacji społecznej w Mieszkalnictwie Wspomaganym" wykonywanego od 01.01.2012 r. do 31.03.2015 r. Audyt zewnętrzny dotyczący projektu obejmuje okres od dnia 01 kwietnia 2014 r. do marca 2015 r.

Audyt należy wykonać zgodnie z wytycznymi dotyczącymi standardów audytu zewnętrznego zadań/projektów finansowanych w części lub w całości ze środków PFRON w ramach ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Oferty należy składać do Zarządu Koła PSOUU przy ul. Sikorskiego 16 w Stargardzie Szczecińskim do dnia 15.11.2014 r. Przy wyborze podmiotu będą brane pod uwagę doświadczenia zawodowe w zakresie badań sprawozdań w organizacjach pozarządowych będących organizacjami pożytku publicznego i prowadzących działalność gospodarczą w ramach zakładów aktywności zawodowej oraz koszty przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego.

W przypadku wyrażenia chęci przedstawienia swojej oferty na badanie sprawozdania finansowego niezbędne informacje do sporządzenia oferty prosimy pobrać ze strony internetowej, na której ogłaszane są sprawozdania finansowe organizacji pożytku publicznego pod adresem: www.pozytek.gov.pl/ lub pod adresem http://bopp.pozytek.gov.pl(25.09.2014 r.)
Wybór oferty
Dotyczy: Wyboru oferty cenowej na wykonanie prac budowlanych pn. "Modernizacja systemu izolacji i zabezpieczeń przeciwpowodziowych oraz przeciwwilgociowych w obiekcie Środowiskowego Domu Samopomocy" przy ul. Brzozowej 26 w Stargardzie Szczecińskim.

Wyboru ofert dokonywano według określonego kryterium, które musiało być spełnione.
Jako wykonawcę zamówienia wyłoniono firmę:
Zakład Ogólnobudowlany Instalatorstwo i Pomiary Elektryczne Zygmunt Majewski
ul. Hugona Kołłątaja 20
73-110 Stargard Szczeciński

Zaproponowała ona cenę 259 367,58 brutto.
Była to najkorzystniejsza oferta wg przyjętych kryteriów oceny.(21.08.2014 r.)
Zapytanie ofertowe

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie prac budowlanych pn. "Modernizacja systemu izolacji i zabezpieczeń przeciwpowodziowych oraz przeciwwilgociowych w obiekcie Środowiskowego Domu Samopomocy" przy ul. Brzozowej 26 w Stargardzie Szczecińskim.

W przedstawionych przedmiarach robót zostały wykreślone następujące pozycje:

Roboty ogólnobudowlano – remontowe:
1.10 Wykonanie okładzin ściennych
1.11 Stolarka drzwiowa i okienna
1.12 Roboty malarskie sufitów
1.13 Roboty malarskie ścian

2 ROZBIÓRKA BUDYNKU PRZEPOMPOWNI
2.1 Rozbiórka drewnianych okładzin ściennych i sufitowych
2.2 Rozbiórka stropodachu
2.3 Rozbiórka ścian zewnętrznych oraz demontaż stolarki drzwiowej
2.4 Rozbiórka płyty posadzki
2.5 Rozbiórka ścian poniżej poziomu terenu
2.6 Wywiezienie gruzu
2.7 Roboty porządkowe
2.8 Wykonanie nowej nawierzchni w miejscu rozebranej przepompowni.

W przedmiarach robót w branży elektrycznej nastąpiły zmiany:

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją techniczną i przedmiarami robót w siedzibie Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Stargardzie Szczecińskim przy ul. Sikorskiego 16, 73-110 Stargard Szczeciński od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 - 15:00.(14.08.2014 r.)
Unieważnienie zapytania ofertowego
z dnia 01.08.2014 r.

Unieważnienie zapytania ofertowego z dnia 01.08.2014 r. na wykonanie prac budowlanych pn. "Modernizacja systemu izolacji i zabezpieczeń przeciwpowodziowych oraz przeciwwilgociowych w obiekcie Środowiskowego Domu Samopomocy" przy ul. Brzozowej 26 w Stargardzie Szczecińskim.

Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy z upoważnienia Zarządu Koła PSOUU w Stargardzie Szczecińskim, informuje o unieważnieniu zapytania ofertowego z dnia 01.08.2014 r. na wykonanie prac budowlanych pn. "Modernizacja systemu izolacji i zabezpieczeń przeciwpowodziowych oraz przeciwwilgociowych w obiekcie Środowiskowego Domu Samopomocy" przy ul. Brzozowej 26 w Stargardzie Szczecińskim.

W trakcie postępowania ofertowego stwierdzono błędy formalne.

Zamawiający informuje, iż ogłosi nowe zapytanie ofertowe dotyczące tego samego przedmiotu zamówienia.
Wszystkich zainteresowanych zapraszam do wzięcia w nim udziału.(01.08.2014 r.)
Zapytanie ofertowe

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej w trybie zamówienia przewidzianego w ustawie z dnia 29.01.2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zmianami) na wykonanie prac budowlanych dla inwestycji pn. "Modernizacja systemu izolacji i zabezpieczeń przeciwpowodziowych oraz przeciwwilgociowych w obiekcie Środowiskowego Domu Samopomocy" przy ul. Brzozowej 26 w Stargardzie Szczecińskim.

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją techniczną i przedmiarami robót w siedzibie Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Stargardzie Szczecińskim przy ul. Sikorskiego 16, 73-110 Stargard Szczeciński.

Dokumentację udostepnia p. Anna Cokan - osoba upoważniona do kontaktów, w siedzibie Koła przy ul. Sikorskiego 16, w godzinach od 8:00 do 11:00.
(25.07.2014 r.)
Dotyczy: Wyboru ofert na: "na sprzedaż i dostawę samochodu ciężarowego typu furgon do przewozu żywności dla placówki Koła Zakładu Aktywności Zawodowej "Centralna Kuchnia".

Wyboru ofert dokonywano według określonego kryterium, które musiało być spełnione, jako wykonawcę zamówienia wyłoniono firmę "TRANS–POZ" S.A. 60-166 Poznań, ul. Wieruszowska 2/8.

Zaproponowała ona cenę 61.150,00 zł netto. Była to najkorzystniejsza oferta wg przyjętych kryteriów oceny.
(24.06.2014 r.)
Sprawozdanie finansowe z działalności PSOUU
Koło w Stargardzie Szczecińskim
za rok 2013

Prezentujemy sprawozdanie finansowe z działalności Polskiego Stowarzyszenia na Recz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Stargardzie Szczecińskim za rok 2013.

(20.06.2014 r.)
Sprawozdanie z działalności PSOUU
Koło w Stargardzie Szczecińskim
za rok 2013

Prezentujemy sprawozdanie z działalności Polskiego Stowarzyszenia na Recz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Stargardzie Szczecińskim za rok 2013.

Poniżej plik do pobrania lub otwarcia w formacie Mikrosoft PowerPoint (.ppt).
(16.06.2014 r.)
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
na sprzedaż i dostawę samochodu ciężarowego
typu furgon

Polskie Stowarzyszenie na Recz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Stargardzie Szczecińskim zaprasza do składania ofert na sprzedaż i dostawę samochodu ciężarowego typu furgon do przewozu żywności dla placówki Koła Zakładu Aktywności Zawodowej "Centralna Kuchnia".

Termin dostawy: najpóźniej do 31 sierpnia 2014 r.

Termin i miejsce składania ofert: 24.06.2014 r. do godz.15:
  • osobiście w sekretariacie,
  • na adres e-mail: zaz.ck@wp.pl lub
  • drogą pocztową (liczy się data i godzina doręczenia)
adres: korespondencyjny:

Zakład Aktywności Zawodowej "Centralna Kuchnia"
ul. Broniewskiego 2
73-110 Stargard Szczec.

Osoba do kontaktów: Przemysław Momot tel. 697 99 11 37 lub 915 775 447
(16.05.2014 r.)
Regulamin
Walnego Zebrania Członków PSOUU Stargard

W dniu 28 maja 2014 roku odbędzie Walne Zebranie Członków Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Stargardzie Szczecińskim.

Poniżej Regulamin - w wersji do pobrania.


PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW POLSKIEGO STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ KOŁO W STARGARDZIE W DNIU 18.05.2023R.


Zaproszenie do składania ofert
Zaproszenie do składania ofert
Program wyrównywania różnic między regionami III- obszar F
Konkurs na wyłonienie podmiotu
Zapytanie ofertowe
Bilans i sprawozdanie za 2021r.


Konkurs 1/2021, pn.: Sięgamy po sukces


Program wyrównywania
różnic między regionami
III - obszar F


Konkurs: 1/2018 pn. „Szansa-Rozwój-Niezależność”

Międzynarodowy Dzień
Osób Niepełnosprawnych


KONKURS
badanie sprawozdania
finansowego za 2021


Ostatnie pożegnanie
Pana Henryka Puchały


W drodze do integracji
i pracy

harmonogram szkoleń - sierpień 2021


Sprawozdanie finansowe
za rok 2020


Mieszkalnictwo wspomagane
szansą osób niepełnosprawnych intelektualnie na rozwój i niezależność


Bezpieczne WTZ
i rehabilitacja społeczno-zawodowa
osób z niepełnosprawnościami


Konkurs
badanie sprawozdania finansowego


P R O J E K T
Nowy dział ZAZ-u w Stargardzie
Utrzymanie czystości terenów miejskich


Zapytanie ofertowe
Wymiana nawierzchni zewnętrznego ciągu komunikacyjnego na terenie Środowiskowego Domu Samopomocy
w Stargardzie


Komunikat

P R O J E K T
Nowe umiejętności
nowe możliwości
OPIS PROJEKTU:

Zadanie 2
Usługi rehabilitacji społecznej


Zadanie 3
Usługi szkoleniowe przygotowujące do wejsścia na rynek pracy


Zadanie 4
Usługi doradcze dla osób niepełnosprawnych


Zadanie 5
Szkolenia zwiększające umiejetności społeczne osób niepełnosprawnych


Zadanie 6
Szkolenia zwiększające umiejetności zawodowe osób niepełnosprawnych


Zadanie 7
Doradztwo zawodowe dla pracujących osób niepełnosprawnych


Zadanie 8
Wsparcie zdrowotne osób niepełnosprawnych
STATUT
Koła PSONI w Stargardzie
PSOUU logo


Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną
Koło w Stargardzie

KRS: 0000010531   REGON: 810862803
NIP: 854 129 55 83
PSOUU logo ul. Generała Władysława Sikorskiego 16
73-110 Stargard
tel./fax: 48 91 - 577 60 58
e-mail: zk.stargard@psoni.org.pl

Rachunek bankowy dla darowizn i przekazów 1%:
25 1240 3901 1111 0000 4218 9646