A A+ A++
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepelnosprawnoscia Intelektualna - Kolo w Stargardzie Strona startowa Strona startowa Aktualności Formy Działalności Galeria Kontakt
Przekaz darowizne lub 1% podatku dla PSONI Kolo w Stargardzie
Archiwum 2016
Archiwum aktualności:
rok 2016
rok 2015
rok 2014
rok 2013
rok 2012
rok 2011
rok 2010
rok 2009
OPIS PROJEKTU

(17.10.2016 r.)
Konkurs - badanie sprawozdania finansowego

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Stargardzie ogłasza konkurs na wyłonienie podmiotu do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za 2016 r., z jednoczesnym przeprowadzeniem audytu projektu współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn.: "Wsparcie Mieszkalnictwa Wspomaganego w rehabilitacji społecznej i usamodzielnianiu oraz integracji ze społeczeństwem osób niepełnosprawnych intelektualnie" wykonywanego od 01.01.2015 r. do 31.03.2017 r. Audyt zewnętrzny dotyczący projektu obejmuje okres od dnia 01 kwietnia 2016 r. do 31 marca 2017 r.
Audyt należy wykonać zgodnie z wytycznymi dotyczącymi standardów audytu zewnętrznego zadań/projektów finansowanych w części lub w całości ze środków PFRON w ramach ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Oferty należy składać do Zarządu Koła PSOUU przy ul. Sikorskiego 16 w Stargardzie do dnia 31.10.2016 r. Przy wyborze podmiotu będą brane pod uwagę doświadczenia zawodowe w zakresie badań sprawozdań w organizacjach pozarządowych będących organizacjami pożytku publicznego i prowadzących działalność gospodarczą w ramach zakładów aktywności zawodowej oraz koszty przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego.
W przypadku wyrażenia chęci przedstawienia swojej oferty na badanie sprawozdania finansowego niezbędne informacje do sporządzenia oferty prosimy pobrać ze strony internetowej, na której ogłaszane są sprawozdania finansowe organizacji pożytku publicznego pod adresem: www.pozytek.gov.pl/ lub pod adresem http://bopp.pozytek.gov.pl(3.06.2016 r.)
Sprawozdania z działalności Koła

W dniu 23.05.2016 r. odbyło się Walne Zebranie Członków Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Stargardzie.
Prezentujemy sprawozdania z działalności Koła.

(11.05.2016 r.)
Zebranie Członków PSOUU

W dniu 23.05.2016 r. odbędzie się Walne Zebranie Członków Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Stargardzie.
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną
Koło w Stargardzie

KRS: 0000010531   REGON: 810862803
NIP: 854 129 55 83
PSOUU logo ul. Generała Władysława Sikorskiego 16
73-110 Stargard
tel./fax: 48 91 - 577 60 58
e-mail: zk.stargard@psoni.org.pl

Rachunek bankowy dla darowizn i przekazów 1%:
25 1240 3901 1111 0000 4218 9646