A A+ A++
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepelnosprawnoscia Intelektualna - Kolo w Stargardzie Strona startowa Strona startowa Aktualności Formy Działalności Galeria Kontakt
Przekaz darowizne lub 1% podatku dla PSONI Kolo w Stargardzie
Mieszkalnictwo Wspomagane I
Mieszkalnictwo Wspomagane I


Powstało - 17 grudnia 1999 roku.
PODSTAWOWY CEL DZIAŁANIA
Usamodzielnienie niepełnosprawnych intelektualnie, a także podtrzymanie posiadanych i rozwijanie istniejących umiejętności do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie.

LICZBA PODOPIECZNYCH
 • 11 osób niepełnosprawnych intelektualnie ze znacznym i umiarkowanym stopniem upośledzenia umysłowego,
 • w tym 3 kobiety i 8 mężczyzn,
 • czworo pracowników Zakładu Aktywności Zawodowej CENTRALNA KUCHNIA,
 • siedmioro uczestników warsztatu terapii zajęciowej.
ZATRUDNIONA KADRA
Dwoje opiekunów(rehabilitantów społecznych) zatrudnionych w ramach umów kontraktowych sprawujących 24-ogodzinną opiekę oraz opiekunka zatrudniona na umowę o pracę.

OBIEKT I JEGO WYPOSAŻENIE
 • Klatka w bloku na jednym z osiedli,
 • 11 samodzielnych pokoi na czterech kondygnacjach,
 • 4 wspólne kuchnio-jadalnie,
 • 11 piwnic,
 • strych.

 • Na ostatniej kondygnacji znajduje się mieszkanie służbowe opiekunów.
 • W mieszkaniach podopieczni-lokatorzy pod stałą opieką rehabilitantów społecznych wykonują czynności umozliwiające im samodzielne funkcjonowanie.
 • Wspólne kuchnie spełniają ponadto rolę integrującą wszystkich lokatorów.
 • Oprócz funkcji jadalni kuchnie służą do organizacji imprez okolicznościowych, jak również zajęc o charakterze rekreacyjno-edukacyjnym.
ROLA OPIEKUNÓW
Rola opiekunów w realizacji zadania polega na zadbaniu o zabezpieczenie podstawowych potrzeb lokatorów, tj. dokonywanie na czas wszystkich opłat, utrzymaniu porządku, robieniu zakupów, pomocy przy załatwianiu spraw urzędowych również korzystanie z opieki lekarskiej, dbałość o higienę osobistą, przygotowywanie posiłków.
Służą temu życie na własny rachunek, treningi finansowo-społeczne (realizowane również w placówkach Koła, do których częszczają lokatorzy), zajęcia kompensacyjne i działania rewalidacyjne.
Ponadto w ramach realizacji zadań organizowane są wyjścia do placówek kulturalno-oświatowych i gastronomicznych na terenie miasta, imprezy urodzinowe i imieninowe oraz uroczystości okolicznościowe.
Podopieczni Mieszkalnictwa Wspomaganego biorą udział w wycieczkach rowerowych, uczestniczą w imprezach organizowanych przez Miasto Stargard.

WYMIERNE EFEKTY PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI
Znaczenie powyższych działań wyraża się poprzez:
 • funkcjonowanie w normalnej, zintegrowanej społeczności,
 • własne mieszkania dla osób niepełnosprawnych intelektualnie,
 • usamodzielnianie się, jak również podtrzymanie stanu istniejącego,
 • zapewnienie komfortu psychicznego oraz kompleksowe zaspokojenie potrzeb,
 • zapewnienie niezinstytucjonalizowanej formy opieki całodobowej (alternatywa Domu Pomocy Społecznej),
 • zadowolenie rodziców podopiecznych MCH zatroskanych o losy swoich dzieci w przyszłości.
WSPÓŁPRACA
Od blisko 9 lat realizacja zadania jest możliwa dzięki życzliwości Zarządu Stargardzkiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego, władz samorządowych oraz władz Miasta Stargardu.
Realizację zadania od samego początku wspiera również Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.
Od samego początku jest z nami również niemiecka organizacja Lebenshilfe z Pasewalku.

GALERIA ZDJĘĆ
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną
Koło w Stargardzie

KRS: 0000010531   REGON: 810862803
NIP: 854 129 55 83
PSOUU logo ul. Generała Władysława Sikorskiego 16
73-110 Stargard
tel./fax: 48 91 - 577 60 58
e-mail: zk.stargard@psoni.org.pl

Rachunek bankowy dla darowizn i przekazów 1%:
25 1240 3901 1111 0000 4218 9646