A A+ A++
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepelnosprawnoscia Intelektualna - Kolo w Stargardzie Strona startowa Strona startowa Aktualności Formy Działalności Galeria Kontakt
Przekaz darowizne lub 1% podatku dla PSONI Kolo w Stargardzie
Mieszkalnictwo Wspomagane II
Mieszkalnictwo Wspomagane II


Istnieje od września 2001 roku.
Lokatrzy
Mieszkalnictwa Wspomaganego II to uczestnicy Warsztatów Terapi Zajęciowej oraz pracownicy Zakładu Aktywności Zawodowej CENTRALNA KUCHNIA.

Mieszkalnictwo Wspomagane pozwala osobom niepełnosprawnym intelektualnie na pełne uczestnictwo w życiu społecznym oraz na życie w warunkach domowych.

Objęci dyskretną opieką
prowadzą własne gospodarstwa domowe. Zwiększa to ich aktywność i zaradność oraz ma znaczny wpływ na proces integracji w najbliższym środowisku i lokalnej społeczności.

Podopieczni pod kontrolą opiekunów
wykonują codzienne czynności umożliwiające im samodzielne funkcjonowanie:
 • robienie zakupów;
 • porządkowanie mieszkań i klatki schodowej;
 • planowanie bieżących wydatków;
 • oszczędne gospodarowanie własnymi finansami;
 • wypełnianie bieżących dokumentów;
 • regulowanie należności (opłacanie czynszów, rachunków itp.);
 • korzystanie z opieki zdrowotnej;
 • korzystanie ze środków komunikacji.

Asystenci
osób niepełnosprawnych są animatorami czasu wolnego podopiecznych - lokatorów Mieszkalnictwa Wspomaganego II. Organizowane są miedzy innymi:
 • imprezy okolicznościowe o charakterze integracyjnym (urodziny, imieniny, bal karnawałowy, Walentynki, Tłusty Czwartek, Wielkanoc, Dzień Matki, Dzień Dziecka, Wigilia, Wielkanoc, Andrzejki);
 • przyrządzanie wspólnych posiłków w celu usamodzielniania się;
 • wyjścia do kina i wyjazdy do Multikina w Szczecinie;
 • wyjścia do kawiarni i restauracji mające na celu integrację społeczną;
 • wyjścia na imprezy organizowane przez władze miasta (obchody Dni Stargardu Szczecińskiego);
 • wycieczki rowerowe;
 • wyjazdy na grzyby;
 • spotkania przy grillu;
 • coroczne wycieczki dofinansowane przez PCPR oraz Zarząd Koła;
 • wyjścia na wystawy, do muzeum i na kiermasze itp.

GALERIA ZDJĘĆ
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną
Koło w Stargardzie

KRS: 0000010531   REGON: 810862803
NIP: 854 129 55 83
PSOUU logo ul. Generała Władysława Sikorskiego 16
73-110 Stargard
tel./fax: 48 91 - 577 60 58
e-mail: zk.stargard@psoni.org.pl

Rachunek bankowy dla darowizn i przekazów 1%:
25 1240 3901 1111 0000 4218 9646