A A+ A++
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepelnosprawnoscia Intelektualna - Kolo w Stargardzie Strona startowa Strona startowa Aktualności Formy Działalności Galeria Kontakt
Przekaz darowizne lub 1% podatku dla PSONI Kolo w Stargardzie
Mieszkalnictwo Wspomagane III
Doświadczenie
Mieszkalnictwo Wspomagane III w funkcjonowaniu Mieszkalnictwa Wspomaganego potwierdziło słuszność idei i jednocześnie spowodowało pomysł zbudowania mieszkań dla najgłębiej upośledzonych.

25 maja 2004 roku oddano do użytku budynek przy ul. Broniewskiego 2A w Stargardzie z przeznaczeniem na mieszkania dla 11 podopiecznych. Budynek został zaprojektowany i wykonany z myślą o osobach nie mogących samodzielnie funkcjonować i wymagających stałej opieki. Takie rozwiązanie dało możliwość zamieszkania docelowego i przyniosło wymierne efekty - własne mieszkanie, zaspokojenie potrzeb psycho-fizycznych.
Budynek składa się z 11 mieszkań, wspólnej kuchnio-jadalni oraz pokoju socjalnego. Każde mieszkanie stanowi odrębną całość, pomieszczenie kuchnio-jadalni spełnia istotny element integracji mieszkańców podczas wspólnych posiłków, zabaw, uroczystości rodzinnych i świątecznych.

Podopieczni
mają zapewnioną kompleksową opiekę sprawowaną przez opiekunów: rehabilitantów społecznych i asystentów osób niepełnosprawnych.
Wszyscy podopieczni są uczestnikami innych placówek Koła PSONI w Stargardzie: Warsztatu Terapii Zajęciowej, Środowiskowego Domu Samopomocy i Zakładu Aktywności Zawodowej CENTRALNA KUCHNIA.

W ramach codziennego życia
podopieczni aktywnie uczestniczą w zajęciach na terenie swojego miejsca zamieszkania. Przy udziale opiekunów dokonują zakupów, uczą się prowadzenia samodzielnego gospodarstwa domowego. Opłacają czynsz i swoje rachunki za media. Organizują wspólne zabawy, wyjścia na spacery i imprezy kulturalno-rozrywkowe oraz sportowe. W ramach swoich zajęć zajmują się pielęgnacją ogrodu biodynamicznego, dbają o kwiaty, rośliny i krzewy ozdobne, a także pracują w ogródku owocowo-warzywnym. Otrzymane warzywa i owoce wzbogacają posiłki podopiecznych i jednocześnie zmniejszają koszty utrzymania.

W ramach czasu wolnego
czynnie uczestniczą w zajęciach rekreacyjno-sportowych, grają w kosza, ping-ponga, zażywają kąpieli w ogrodowym basenie, ćwiczą na posiadanym sprzęcie rehabilitacyjnym.
Podopieczni nie zamykają się w swoim środowisku, wyjeżdżają do teatru, kina, uczestniczą w miejskich imprezach.
Jedną z istotnych tradycji panujących w Mieszkalnictwie Wspomaganym jest wspólne obchodzenie urodzin, Kolacja Wigilijna, Śniadanie Wielkanocne.

Ważnym aspektem
funkcjonowania Mieszkalnictwa jest różnorodność form zatrudnienia pracowników. Oprócz oczywistych korzyści z faktu samego zatrudnienia należy również podkreślić aktywizację i reintegrację osób bezrobotnych zatrudnianych w ramach umów z Powiatowym Urzędem Pracy.

Niewątpliwie jednak najważniejszym
elementem działalności Mieszkalnictwa Wspomaganego jako jednego z członów placówek Koła PSONI oprócz oczywistych korzyści ekonomicznych, rozwoju przedsiębiorczości, aktywizacji ludzkich zasobów myśli i pomysłów jest bez wątpienia to, że osoby niepełnosprawne potrafią przy minimalnym wsparciu funkcjonować w społeczeństwie. Nie są wyobcowaną grupa ale sami tworzą swoje miejsca pracy, rozwoju i życia.
GALERIA ZDJĘĆ
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną
Koło w Stargardzie

KRS: 0000010531   REGON: 810862803
NIP: 854 129 55 83
PSOUU logo ul. Generała Władysława Sikorskiego 16
73-110 Stargard
tel./fax: 48 91 - 577 60 58
e-mail: zk.stargard@psoni.org.pl

Rachunek bankowy dla darowizn i przekazów 1%:
25 1240 3901 1111 0000 4218 9646