A A+ A++
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepelnosprawnoscia Intelektualna - Kolo w Stargardzie Strona startowa Strona startowa Aktualności Formy Działalności Galeria Kontakt
Przekaz darowizne lub 1% podatku dla PSONI Kolo w Stargardzie
Warsztat Terapii Zajęciowej
Warsztat Terapii Zajęciowej
ul. Władysława Sikorskiego nr 16
73-110 Stargard
tel. 91 577 60 58

Warsztat Terapii Zajęciowej powstał 1 kwietnia 1993 roku.

Warsztat Terapii Zajęciowej realizuje zadania w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej zmierzające do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności, niezbędnych do prowadzenia przez osobę niepełnosprawną intelektualnie niezależnego samodzielnego i aktywnego życia na miarę jej indywidualnych możliwości. Ma za zadanie rozwijanie psychofizycznych sprawności niezbędnych w pracy, rozwijanie podstawowych oraz specjalistycznych umiejętności zawodowych umożliwiających podjęcie pracy w Zakładzie Aktywności Zawodowej.

CELE rehabilitacji w Warsztacie Terapii Zajęciowej
 • Ogólny rozwój społeczny osób z niepełnosprawnością intelektualną – uczestników WTZ
 • Ogólny rozwój zawodowy - stwarzanie i doskonalenie umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia.

W WTZ przebywa 45. uczestników z niepełnosprawnością intelektualną, posiadających orzeczenie ze znacznym bądź umiarkowanym stopniem niepełnosprawności oraz wskazaniem do zajęć w WTZ. Terapia zajęciowa prowadzona jest w pięcioosobowych grupach zgodnie z indywidualnym programem rehabilitacji i terapii przygotowywanym dla każdego uczestnika przez Radę Programową WTZ. Programy terapii dostosowane są do psychofizycznych możliwości uczestników i przeplatane zajęciami z rehabilitacji leczniczej i społecznej. Każda osoba z niepełnosprawnością ma więc ustalony swój indywidualny tok zajęć, rehabilitacji i terapii, który jest tworzony i weryfikowany na podstawie zgromadzonych dokumentów, wywiadu w domu rodzinnym, obserwacji, działań i zachowań w Warsztacie, szczegółowej oceny półrocznej oraz rocznej.

METODY stosowane podczas zajęć to:
 1. Terapia indywidualna z uczestnikiem.
 2. Terapia grupowa.
 3. Terappia zbiorowa.
FORMY podczas przeprowadzanej terapii to:
 1. Terapia pracą.
 2. Uzawodowienie.
 3. Uspołecznienie-trening społeczny i ekonomiczny.
 4. Arteterapia.
 5. Rehabilitacja ruchowa.
 6. Poradnictwo psychologiczne.
 7. Zajęcia kulturalno rekreacyjne.
 8. Turnusy rehabilitacyjne.
 9. Wycieczki i wyjścia.
 10. Współpraca z rodzicami.
Formy i metody terapii dostosowane są do sprawności psychofizycznej uczestnika.


PRACOWNIE
 • stolarska

 • - wykonywanie wyrobów z drewna (anioły, ozdoby świąteczne, szkatułki, donice, ramy do obrazów, ławki i inne) za pomocą narzędzi stolarskich – wyrzynarki, piły, frezarki; szlifowane, malowane, zdobione wypalarką i technikami dekoracyjnymi,

  - renowacja mebli i elementów drewnianych,

 • ceramika I i II

 • - ręczne lepienie wyrobów dekoracyjnych, okolicznościowych i upominków (anioły, koty, mikołaje, jaja wielkanocne),

  - ceramika użytkowa lepiona ręcznie za pomocą różnych metod oraz odlewana z form gipsowych: misy, donice, wazony, dzbanki, patery, talerze itp

  - zdobienie prac farbami, szkliwem, stłuczką szklaną, decoupage,

 • szycia

 • - projektowanie i szycie ozdobnych poduszek, patchworków, toreb płóciennych,

  - haftowanie i wyszywanie obrazków różnymi ściegami,

  - wykonywanie pudełek ozdobnych.

 • gospodarstwa domowego

 • - przygotowanie do pracy w Zakładzie Aktywności Zawodowej,

  - zdobywanie umiejętności posługiwania się narzędziami kuchennymi i urządzeniami AGD,

  - przygotowywanie posiłków o różnym stopniu skomplikowania,

  - trening ekonomiczny – racjonalne gospodarowanie pieniędzmi,

  - dbanie o estetykę otoczenia – prace porządkowe na terenie WTZ.

 • rękodzieła artystycznego i sitodruku

 • - tworzenie koszów, koszyków z wikliny papierowej, lampionów,

  - wyszywanie obrazków o różnorodnej tematyce,

  - recykling artystyczny,

  - wykonywanie nadruków na zamówienie – na koszulkach, torbach itp.

 • poligraficzno – komputerowa

 • - usługi kserograficzne, drukowanie, laminowanie, bindowanie, drukowanie,

  - nauka obsługi komputera, drukarki, skanera,

  - nauka korzystania z edytora Word, Internetu, gier edukacyjnych,

  - projektowanie i tworzenie kartek okolicznościowych, zaproszeń, dyplomów, podziękowań, butonów,

  - składanie i sklejanie kopert, torebek ozdobnych.

 • plastyki i witrażu

 • - tworzenie prac plastycznych z papieru, drewna, włóczki, bibuły,

  - malowanie i rysowanie na płótnie, bloku, brystolu,

  - projektowanie i wykonywanie witrażów metodą Tiffany'ego: anioły, świeczniki, obrazy, kwiaty itp.

 • rehabilitacji ruchowej

 • - zajęcia indywidualne i grupowe wg Indywidualnego programu rehabilitacji,

  - ćwiczenia przy muzyce, z przyborami, na urządzeniach sportowych dostosowane do indywidualnych potrzeb uczestników,

  - masaż relaksacyjny,

  - zajęcia korekcyjno – kompensacyjne,

  - udział w zajęciach na basenie, zawodach sportowych, występach ruchowo – artystycznych, spacerach,

  - turnusy i wyjazdy rehabilitacyjne,

  - nauka aktywnego wypoczynku i spędzania czasu wolnego.


KLUBY ZAINTERESOWAŃ
W warsztacie uczestnicy mają możliwość realizowania swoich zainteresowań i talentów na zajęciach popołudniowych: Są to kluby:

 • Modelarski
 • Recyklingu artystycznego
 • Wokalny
 • Teatralny
 • Sportowy
 • Gier planszowych
 • Wyrobu sztucznej biżuterii
 • Biblioterapii
 • Plastyczno - artystyczny
 • Zdobniczy
 • Ceramiczny
 • Origami
 • Hafciarski


PLAN PRACY WTZ
Warsztat Terapii Zajęciowej funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 16:00.

         7:00 – 8:30 Przywóz uczestników (wg ustalonego planu)

         7:00 – 8:00 Zajęcia rewalidacyjne

         8:00 – 9:00 Trening społeczny, wypełnianie zeszytów pracy, planowanie dnia

         9:00 – 9:30 Śniadanie

         9:30 – 13:00 Terapia zajęciowa w pracowniach

         13:00 - 13:30 Obiad

         13:30 – 15:00 Zajęcia popołudniowe - Kluby zainteresowań

         14:30 – 16:00 Odwóz uczestników (wg ustalonego planu).

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną
Koło w Stargardzie

KRS: 0000010531   REGON: 810862803
NIP: 854 129 55 83
PSOUU logo ul. Generała Władysława Sikorskiego 16
73-110 Stargard
tel./fax: 48 91 - 577 60 58
e-mail: zk.stargard@psoni.org.pl

Rachunek bankowy dla darowizn i przekazów 1%:
25 1240 3901 1111 0000 4218 9646