A A+ A++
logotypy


P R O J E K T
Nowe umiejętności – nowe możliwości


Projekt pt. "Nowe umiejętności – nowe możliwości" realizowany przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Stargardzie dzięki dofinansowaniu EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020,
Oś priorytetowa VII: Włączenie społeczne, Działanie 7.1 RPZP.07.01.00:
Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej,społecznej, zawodowej.
P R O J E K T
Nowe umiejętności – nowe możliwości


Projekt pt. "Nowe umiejętności – nowe możliwości" realizowany przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Stargardzie dzięki dofinansowaniu EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020,
Oś priorytetowa VII: Włączenie społeczne, Działanie 7.1 RPZP.07.01.00:
Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej,społecznej, zawodowej.
AKTUALNOŚCI projektu

02 września 2019

26 lipca 2019

1 lipca 2019
15 maja 2019

W ramach zadania 1 w okresie sprawozdawczym zrealizowano zajęcia pt.: ZDROWY TRYB ŻYCIA, w tym : 1. w formie zajęć grupowych - odbyło się w 20 h zajęć dla 15 osób. Zajęcia były prowadzone przez trenera przy wsparciu asystenta ONI. Podczas spotkań kontynuowano tematykę związaną z promocją i profilaktyką zdrowia, mówiono jak należy prawidłowo się odżywiać, jak ważna jest aktywność fizyczna, omawiano zasady dbania o higienę osobista i higienę otoczenia, omawiano czym jest stres i jak sobie z nim radzić, mówiono o zanieczyszczeniu środowiska i o tym jakie skutki niesie za sobą brak dbałości o nie, omawiano ja należy dbać o środowisko naturalne aby żyło się w nim zdrowo.

Poniżej pełny tekst "W ramach zadania 1"6 marca 2019

ZAJĘCIA ZDROWEGO TRYBU ŻYCIA w okresie sprawozdawczym: w formie zajęć grupowych odbyło się w 20 h zajęć grupowych dla 30 osób tematyka szkoleń związana z problematyką zdrowego trybu życia. Szkolenia były prowadzone przez trenera przy wsparciu asystenta ONI. Podczas szkoleń uczestnicy zapoznali się z zasadami zdrowego żywienia, szkodliwością palenia tytoniu i nadużywania alkoholu dowiedzieli się jak chronić środowisko przed zanieczyszczeniem, mówiono czym jest stres i jak radzić sobie ze stresem, omawiano zasady bezpieczeństwa w sieci, oraz bezpieczeństwo w życiu codziennym.

Poniżej pełny tekst o ZAJĘCIACH ZDROWEGO TRYBU ŻYCIA:ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z zasadą konkurencyjności na przeprowadzenie szkolenia w zakresie zdobycia nowych umiejętności zawodowych wg opracowanego programu wraz ze wsparciem asystenta osoby niepełnosprawnej w zakresie: procesu prażenia i paczkowania kawy i bakalii, sublimacji, ceramiki w ramach środków przyznanych na realizację projektu: pt.:„Nowe umiejętności – nowe możliwości”.

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Stargardzie zawiadamia, że:

1. wybrał ofertę firmy:
Nazwa oferenta: STOWARZYSZENIE AKADEMIA WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNYCH „AWIS”
Adres oferenta: Warnkowo 6 , 72-200 NowogardZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/PSONI/2019

W ramach projektu pt.: „Nowe umiejętności – nowe możliwości”, Nr RPZP.07.01.00-32-K002/18, finansowanego z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Numer i nazwa Osi Priorytetowej: RPZP.07.00.00: Włączenie społeczne, Numer i nazwa Działania RPZP.07.01.00: Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Stargardzie zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia na przeprowadzenie szkolenia w zakresie zdobycia nowych umiejętności zawodowych wg opracowanego programu wraz ze wsparciem asystenta osoby niepełnosprawnej w zakresie: procesu prażenia i paczkowania kawy i bakalii, sublimacji, Ceramiki.

Termin składania ofert: 17 kwietnia 2019 r. do godziny 23:59.

Zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na bazie konkurencyjności pod numerem 1178692 - LINK DO ZAPYTANIA

Poniżej opis zapytania ofertowego wraz z załącznikami:


Zapytanie ofertowe 1/PSONI/2019 - rozstrzygnięte
Informacja o wybranym wykonawcy

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena:

Bonny Coffee SC Janiec
ul. Skibowa 43 a, 61-306 Poznań
21.02.2019 r. godzina 10:45
cena netto: 183 000,00 PLN

Pełna lista podmiotów

Bonny Coffee SC Janiec
ul. Skibowa 43 a, 61-306 Poznań
Wpłynęła jedna oferta.ZAPYTANIE OFERTOWE nr 10

W ramach projektu pt.: „Nowe umiejętności – nowe możliwości”, Nr RPZP.07.01.00-32-K002/18, finansowanego z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Numer i nazwa Osi Priorytetowej: RPZP.07.00.00: Włączenie społeczne, Numer i nazwa Działania RPZP.07.01.00: Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Stargardzie zaprasza do składania ofert na dostawę zielonego ziarna kawy 200 kg + 100 kg bakalii (migdały, orzeszki ziemne).

Termin składania ofert: 22 luty 2019 r. do godziny 15:00

Poniżej opis zapytania ofertowego wraz z załącznikami:


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 9

W ramach projektu pt.: „Nowe umiejętności – nowe możliwości”, Nr RPZP.07.01.00-32-K002/18, finansowanego z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Numer i nazwa Osi Priorytetowej: RPZP.07.00.00: Włączenie społeczne, Numer i nazwa Działania RPZP.07.01.00: Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Stargardzie zaprasza do składania ofert na wykonanie i dostawę opakowań do kawy i bakalii.

Termin składania ofert: 22 luty 2019 r. do godziny 15:00

Poniżej opis zapytania ofertowego wraz z załącznikami:


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8

W ramach projektu pt.: „Nowe umiejętności – nowe możliwości”, Nr RPZP.07.01.00-32-K002/18, finansowanego z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Numer i nazwa Osi Priorytetowej: RPZP.07.00.00: Włączenie społeczne, Numer i nazwa Działania RPZP.07.01.00: Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Stargardzie zaprasza do składania ofert na dostawę zestawu i akcesoriów do sublimacji.

Termin składania ofert: 22 luty 2019 r. do godziny 15:00

Poniżej opis zapytania ofertowego wraz z załącznikami:


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 7

W ramach projektu pt.: „Nowe umiejętności – nowe możliwości”, Nr RPZP.07.01.00-32-K002/18, finansowanego z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Numer i nazwa Osi Priorytetowej: RPZP.07.00.00: Włączenie społeczne, Numer i nazwa Działania RPZP.07.01.00: Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Stargardzie zaprasza do składania ofert na dostawę pieca i akcesoriów do ceramiki.

Termin składania ofert: 22 luty 2019 r. do godziny 15:00

Poniżej opis zapytania ofertowego wraz z załącznikami:


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/PSONI/2019

W ramach projektu pt.: „Nowe umiejętności – nowe możliwości”, Nr RPZP.07.01.00-32-K002/18, finansowanego z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Numer i nazwa Osi Priorytetowej: RPZP.07.00.00: Włączenie społeczne, Numer i nazwa Działania RPZP.07.01.00: Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Stargardzie zaprasza do składania ofert na dostawę i montaż zestawu do prażenia kawy i bakalii.

Termin składania ofert: 21 luty 2019 r. do godziny 15:00.

Zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na bazie konkurencyjności pod numerem 1166749 - LINK DO ZAPYTANIA

Poniżej opis zapytania ofertowego wraz z załącznikami:


16 stycznia 2019

W okresie sprawozdawczym w ramach zadania zrealizowano wsparcie w zakresie:
1. DIAGNOZY i OKREŚLENIA IŚR
2. ZDROWEGO TRYBU ŻYCIA
3. ZDROWY STYL ŻYCIA

15 grudnia 2018

Projekt rozpoczęto od działań informacyjnych i promocyjnych kierowanych do opinii publicznej o wsparciu EFS w ramach realizowanego projektu, pt.: „Nowe umiejętności – nowe możliwości”. Informacje o projekcie zostały udostępnione przez stronę internetową. Zostały informacje wysłane do PCPR, oraz rozpowszechnione przez pracowników socjalnych w OPS i ngo a także innych podmiotach i instytucjach współpracujących z PSONI. Informacje o prowadzeniu projektu i jego założeniach zostały przekazane do OWES właściwego terytorialne dla Stargardu.

26 listopada 2018

Zapraszamy do złożenia oferty w ramach prowadzonego postępowania wyboru oferenta w ramach rozeznaniem rynku w zakresie usługi wsparcia psychologicznego, poradnictwa indywidualnego dla niepełnosprawnych uczestników projektu oraz przeprowadzenia spotkań konsultacyjnych dla rodzin osób niepełnosprawnych intelektualnie... pełny tekst ww. zaproszenia

21 września 2018

W związku z prowadzonym rozeznaniem rynku zwracam się z uprzejmą prośbą o podanie ceny ( brutto) za 1 h usługi doradztwa, dotyczącego wsparcia eksperckiego w formie indywidualnych spotkań w zakresie spraw finansowych.
pełny tekst ww. zapytania

21 września 2018

W związku z prowadzonym rozeznaniem rynku zwracam się z uprzejmą prośbą o podanie ceny (brutto) za 1 h usługi doradztwa, dotyczącego wsparcia eksperckiego w zakresie: prawo cywilne, prawo rodzinne, prawo socjalne, prawo oświatowe, prawo pomocy społecznej, prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, prawne aspekty zatrudniania ON, korzystanie z instrumentów rynku pracy.
pełny tekst ww. zapytania

 
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną
Koło w Stargardzie

KRS: 0000010531   REGON: 810862803
NIP: 854 129 55 83
PSOUU logo ul. Generała Władysława Sikorskiego 16
73-110 Stargard
tel./fax: 48 91 - 577 60 58
e-mail: zk.stargard@psoni.org.pl

Rachunek bankowy dla darowizn i przekazów 1%:
25 1240 3901 1111 0000 4218 9646